Koliko oglasa mogu da postavim na svoj sajt?

U našem tekstu Kako da postanete izdavač za Ad Nativia smo objasnili da vi sami odlučujete gde ćete postaviti oglase na svoj sajt, kao i to koliko oglasa ćete postaviti.

Na jednom sajtu dozvoljeno je postaviti najviše 2 vidžita. Jedan vidžit može imati 9 oglasa. Znači na jedan sajt se može postaviti maksimalno 18 oglasa.

Svaki izdavač želi da ima što više oglasa, jer je veća verovatnoća da će neko kliknuti na njih. Međutim, mi vam savetujemo da ne radite na ovaj način!

Sajtovi koji su prebukirani oglasima odbijaju čitaoce i ne ulivaju im povrenje. Može i rezultirati time da platforma svrsta vaš sajt u grupu sa nižim kvalitetom saobraćaja, što se može odraziti na to da dobijete nižu cenu klika.

Iz našeg dosadašnjeg iskustva, najbolje se pokazala kombinacija sa vidžetom od 4 manja oglasa (140×140) postavljenih na početku posta i 6 većih oglasa (287×162) na kraju teksta.