Kako povećati broj klikova?

Tokom rada i sami ćete naučiti na kakve kampanje publika najbolje reaguje i znaćete na šta da obratite pažnju tokom kreiranja istih.

Ipak ako ste na samom početku i još uvek nemate željeno iskustvo sa nativnim oglašavanjem, predlažemo neke od sledećih metoda za povećanje broja klikova:

  • Napravite više oglasa za promociju istog proizvoda ili usluge. Neka svaka ima različit tip slike i različit naslov, kako bi ste testirali šta najbolje prolazi kod publike.
  • Proširite region prikaza. Ako promovišete proizvod u Srbiji, probajte da dodate još, recimo Crnu Goru, Bosnu ili Hrvatsku u lokacije gde će se prikazivati kampanja.
  • Povećajte cenu po kliku, što će poboljšati vašu poziciju na platformi, a vašim kampanjama će dati prednost u odnosu na druge oglašivače. Shodno tome, povećavaće se i broj klikova.
  • Ne preterujte sa filterima poput kategorije, uređaja i vremenskog ograničenja ( koraci 3, 4 i 5 u kreiranju kampanje ). To će drastično suziti publiku i smanjiti broj klikova. Koristite ove filtere samo ako ste 100% sigurni da doprinose vidljivosti vaše reklame i prikazivanju pravoj publici.