Kako ograničiti troškove kampanje?

Kako bi naši oglašivači imali potpunu kontrolu nad novcem koji koriste za oglašavanje, uveli smo dve bitne opcije:

  • Ukupan budžet
  • Dnevni budžet

Obe opcije se nalaze na Koraku 7 – Cena, i možete ih odrediti već tokom kreiranja kampanje. Po potrebi možete ih kasnije i menjati.

Ukupan budžet

Niste u obavezi da iskoristite odmah sav novac koji ste uplatili na svoj profil. Na opciji UKUPAN BUDŽET odredite sumu koju želite da utrošite na oglašavanje kampanje koju kreirate. Minimalni iznos za ukupan budžet je 5 evra.

Recimo, na svoj profil možete uplatiti 30 evra i napraviti šest kampanja, od kojih će svaka imati budžet od 5 evra. Kada se ukupan budžet istroši, kampanja prestaje sa prikazivanjem, ali je svakako možete po želji ponovo aktivirati.

Dnevni budžet

Za kontrolu troškova na dnevnom nivou koristite opciju DNEVNI BUDŽET. Kampanja će se prikazivati tokom dana, sve dok se dnevni budžet ne potroši. Nakon toga prestaje i narednog dana ponovo kreće sa prikazivanjem. I tako sve dok se u potpunosti ne istroši ukupna suma koju ste odredili za svoju kampanju.

Minimalni iznos za dnevni budžet je 1 evro.

Za razliku od ukupnog budžeta koji se obavezno mora uneti, dnevni budžet nije potrebno određivati, ako ne želite.