Kako da odredim cenu klika?

Ovo je najčešće pitanje koje buni nove oglašivače. Zato im uvek predložimo da pogledaju naš cenovnik, pre nego što kreiraju svoju prvu kampanju. Cenovnik možete videti na ovom linku. Cene se razlikuju od države do države.

Treba pomenuti da svaki oglašivač ima pravo da stavi cenu klika koju sam želi. Priloženi cenovnik je tu samo kao predlog i kao pomoć za apsolutne početnike u ovom vidu oglašavanja.

Kvalitet saobraćaja – čemu služi ova opcija?

Primetićete da smo na Koraku 7, gde se i unosi cena klika, ponudili opciju KVALITET SAOBRAĆAJA.

Naime, naše izdavače, tj vlasnike portala i blogova na kojima se prikazuju vaše kampanje, delimo u tri kategorije: top, srednju i niži.

U top izdavače spadaju portali sa većim brojem poseta, gde je i veća mogućnost da neko klikne na vaš oglas. To su obično sajtovi sa kvalitetnijim sadržajem i manje reklama. Srednji i niži su sa nešto slabijim sadržajem i više reklama.

Vi možete odrediti na kojim sajtovima želite da se prikazuju vaše kampanje, tako što ćete čekirati top, srednji ili niži, a možete obeležiti i sva tri u isto vreme. Ad Nativia platforma će vam automatski ponuditi samo srednju, a vi menjajte prema sopstvenim potrebama.

Kada je reč o ceni klika, logično kod top izdavača cena klika treba da bude nešto veća, dok je kod nižih najjeftinija.

Kako da odredim cenu klika za top, srednji ili niži kvalitet saobraćaja?

Ponuđene cene iz našeg cenovnika možete koristiti za srednji kvalitet saobraćaja. Za top, povećajte za 20%, dok za niže možete umanjiti 20% od srednje.

Opet napominjemo da je izbor cene vaš lični izbor. Za koji god iznos da se odlučite, krenite od srednje, a top i nižu uvećajte/smanjite za 20%.