Koje zemlje donose najbolje razultate?

Među TOP 10 najprofitabilnijih zemalja na našoj platformi spadaju:

  1. Srbija
  2. Makedonija
  3. Bosna
  4. Hrvatska
  5. Nemačka
  6. Austrija
  7. Crna Gora
  8. Slovenija
  9. Švajcarska
  10. SAD

To su naravno i zemlje sa najvećim saobraćajem, pa predlažemo da ih ne izostavite ako još uvek ne znate koju lokaciju da targetirate za promociju svojih proizvoda i usluga.

Kako targetirati Balkance koji žive u dijaspori?

Naši ljudi u dijaspori su veoma atraktivna publika za promociju. Žive u zemljama koje imaju veću platežnu moć, a pri tom razumeju naš jezik, tako da ne morate da prevodite svoje prodajne strane.

Ako na primer želite da targetirate Balkance koji žive u Americi, prosto obeležite USA kao lokaciju na Koraku 2, dok kreirate kampanju. Na koraku 6 obeležite naše jezike: srpski, bosanski, hrvatski i srpsko-hrvatski.

Možete targetirati bilo koju zemlju u kojoj žive naši gastrabajteri, a svakako predlažemo da to budu Nemačka, Švajcarska, Austrija i Amerika, jer su to zemlje sa najviše saobraćaja. Prate ih Švedska, Australija, Francuska, Italija, Holandija, Velika Britanija, Kanada i Belgija.

Vaše kampanje će se prikazivati na sajtovima izdavača koji okupljaju naše ljude u dijaspori.