Може ли да користам Ад Нативиа и AdSense истовремено?

Секако! Нема пречка ниту од страна на Google ниту од наша страна. Можете да ги користите и двете мрежи истовремено и вашите реклами ќе се прикажуваат уредно!